Audycja Polskiego Radia z 11.06.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat powołania Edwarda Rydza-Śmigłego na stanowisko marszałka Polski:
- reakcje piłsudczyków,
- pozycja Rydza-Smigłego w państwie po śmierci Józefa Piłsudskiego, 
- charakterystyka generała i jego kwalifikacje polityczne, 
- powody i konsekwencje powołania Rydza-Śmigłego na stanowisko marszałka,
- powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego jako próba stotalitaryzowania ustroju Polski,
- problem sanacji z izolacją polityczną i próby porozumienia z opozycją polityczną.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.