Audycja Polskiego Radia z 25.06.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat sytuacji politycznej w Europie w 1938 roku:
- trudne stosunki Polski z Litwą,
- zabójstwo Stanisława Serafina przez Litwinów,
- polskie ultimatum dla Litwy i dążenia litewskiego rządu do normalizacji stosunków z Polską,
- pożyczka wojskowa udzielona Polsce przez Francję,
- dążenia Francji do rozrzedzenia sojuszu militarnego z Polską,
- żądania niemieckie wobec Czechosłowacji,
- brak gotowości Wielkiej Brytanii i Francji do wojny z Niemcami,
- Polska żąda oddania Śląska Cieszyńskiego.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.