Audycja Polskiego Radia z 02.09.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat geopolitycznego położenia Polski i wynikających z niego sojuszy w okresie międzywojennym:
- zasady geopolityki,
- zasady sojusznicze pomiędzy krajami sąsiadującymi ze sobą,
- układy z Francją i Rumunią jako asekuracja w obliczu konfliktów z Niemcami i Rosją,
- kruchość aliansu z Francją,
- hipotetyczne plany wojny Polski i Francji z Niemcami.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.