Audycja Polskiego Radia z 16.09.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku:
- moralna ocena agresji Rosji sowieckiej na Polskę,
- polityka Stalina wobec Polski,
- zbrodnie wojenne Armii Czerwonej,
- agresja sowiecka jako czynnik przesądzający o klęsce Polski,
- rozpaczliwa emigracja do Rumunii i Węgier.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.