Audycja Polskiego Radia z 05.10.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat życia codziennego w okupowanej Polsce 1939-1941:
- Warszawa jako siedziba polskiego ruchu oporu,
- względny spokój mieszkańców Krakowa,
- polskie wsie, gdzie działały władze samorządowe,
- liczba obywateli polskich zaangażowana w działalność konspiracyjną,
- gospodarka rabunkowa na polskiej wsi,
- warunki życia ludności miejskiej i pauperyzacja inteligencji,
- rola Rady Głównej Opiekuńczej, której działalność wznowił hrabia Adam Ronikier,
- prześladowania Kościoła katolickiego,
- ingerencja niemiecka w edukację polskich dzieci.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.