Audycja Polskiego Radia z 06.10.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat prześladowań Żydów w Polsce podczas II wojny światowej:
- represje wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie,
- liczba Żydów na terenach wcielonych do Rzeszy,
- rasistowskie kryteria narodowościowe przyjęte przez Niemców,
- Żydzi jako ludność drugiej kategorii,
- tworzenie systemów gett,
- masowe zgony Żydów z głodu,
- skomplikowane stosunki polsko-żydowskie,
- osoby, które miały szanse przeżyć po ucieczce z getta.