Audycja Polskiego Radia z 07.10.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat porównania okupacji niemieckiej i sowieckiej:
- trudność w porównaniu ludobójstwa,
- cele polityki niemieckiej i sowieckiej,
- zbrodnie Armii Czerwonej i ich podłoże ideologiczne,
- skala barbarzyństwa sowieckich żołnierzy,
- stosunek Żydów do Armii Czerwonej.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.