Audycja Polskiego Radia z 11.10.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat warunków bytowych Polaków na Wileńszczyźnie i na Kresach pod okupacją sowiecką:
- Wileńszczyzna okrojona do terytorium samego miasta i przekazana Litwie,
- poprawne zachowanie Litwinów w stosunku do Polaków,
- gospodarcza ruina kraju,
- obowiązkowo wydłużony czas pracy, rabunki w skali zbiorowej,
- narzędzia propagandy sowieckiej.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.