Audycja Polskiego Radia z 18.10.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat struktury i organizacji polskiego podziemia w czasie II wojny światowej:
- sprawne zmiany organizacyjne polskiego ruchu konspiracyjnego po roku 1939,
- aresztowanie Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego przez NKWD,
- niezależnie od struktury wojskowej odbudowywano struktury partyjne,
- kryzys w kierownictwie Stronnictwa Narodowego,
- odrodzenie Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego,
- polskie inicjatywy konspiracyjne i nieostrożność podziemia.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.