Audycja Polskiego Radia z 20.10.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat losów ludności Kresów Wschodnich w czasie II wojny światowej:
- ciepłe przyjęcie armii niemieckiej przez ludność Kresów Wschodnich,
- krwawe karty historii reżimu sowieckiego na Kresach,
- wycofujące się NKWD dokonuje makabrycznych zbrodni na ludności,
- współpraca Litwinów z Niemcami i starcia z polską armią,
- problem partyzantki sowieckiej,
- polsko-sowiecka wojna partyzancka,
- partyzanckie organizacje ukraińskie i powstanie Ukraińskiej Armii Powstańczej [UPA],
- walki UPA przeciwko Polakom i rzeź wołyńska w 1943 roku.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.