Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat działań Polski w obliczu wojny sowiecko-niemieckiej: - polska opinia publiczna przyjmuje z radością wybuch wojny sowiecko-niemieckiej - polska strategia oczekiwania „z bronią u nogi” - organizacja wojska i państwa podziemnego jako główne zadania Polaków - walka o władzę w strukturach państwa podziemnego - stały zespół polityczny przy komendancie głównym reprezentujący cztery główne partie - szkolnictwo jako jedna z najważniejszych działalności państwa podziemnego.