Audycja Polskiego Radia z 22.10.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat charakterystyki Narodowych Sił Zbrojnych:
- nieoczekiwany przyjazd Edwarda Rydza-Śmigłego do Warszawy w 1941 roku,
- konieczność porozumienia z Niemcami na wypadek ich wygranej wojny z Sowietami,
- idea powstania Narodowych Sił Zbrojnych,
- oskarżenia wobec NSZ o współpracę z Niemcami,
- działania NSZ przeciwko komunistom, którzy zostali przysłani z Moskwy,
- główne zadania Polskiej Partii Robotniczej na terenie Polski.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.