Audycja Polskiego Radia z 29.10.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat genezy Powstania Warszawskiego:
- Powstanie Warszawskie jako wielka polska narodowa rana,
- charakterystyka uczestników powstania,
- pochopna i przedwczesna decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego podjęta pod wpływem pogłosek oraz nastrojów społecznych,
- stan uzbrojenia Warszawy w przededniu powstania.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.