Audycja Polskiego Radia z 03.11.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat kształtu polskiej sceny politycznej po zakończeniu II wojny światowej:
- niestabilna sytuacja polityczna w Polsce w 1945 roku,
- coraz silniejsza pozycja Polskiej Partii Robotniczej,
- Polska Partia Socjalistyczna i Stronnictwo Ludowe sojusznikami PPR,
- Polskie Stronnictwo Ludowe jako największa siła polityczna w Polsce po roku 1945,
- próby Karola Popiela zmierzające do stworzenia partii chadeckiej.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - przemówienie Bolesława Bieruta; - przemówienie Stanisława Mikołajczyka.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; uczestnicy: premier RP, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego - Stanisław Mikołajczyk [nagranie archiwalne]; działacz komunistyczny - Bolesław Bierut [nagranie archiwalne].