Audycja Polskiego Radia z 04.11.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat walki komunistów z polskim podziemiem:
- sytuacja ludzi Armii Krajowej po Powstaniu Warszawskim,
- rozkaz generała Leopolda Okulickiego o rozwiązaniu AK w 1945 roku,
- komuniści wprowadzają amnestię jednocześnie masowo aresztując byłych żołnierzy AK,
- terror i działania wojsk NKWD w Polsce,
- powstanie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość jako politycznego organu AK 2 września 1945 roku,
- organizacje podziemne, które nie uznawały Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej,
- brutalne próby władz komunistycznych rozprawienia się z polskim podziemiem,
- bilans bratobójczej walki.
W audycji wykorzystano fragment relacji dźwiękowej z procesu IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z 1950 roku.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler.