Audycja Polskiego Radia z 08.11.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat sfałszowanych wyborów w roku 1947:
- zwycięstwo w referendum 3 razy TAK ośmieliło komunistów,
- mobilizacja i przygotowania do wyborów,
- masowe aresztowania opozycjonistów,
- aparat bezpieczeństwa głównym rozgrywającym w owych czasach,
- agitacja na wielką skalę i fałszywa propaganda,
- skala oszustw wyborczych,
- wyniki wyborów z 19 stycznia 1947 roku- Bolesław Bierut prezydentem,
- nowy rząd pod przewodnictwem Józefa Cyrankiewicza,
- osłabione Polskie Stronnictwo Ludowe przechodzi do opozycji, a Stanisław Mikołajczyk ucieka z Polski 20 października 1947 roku.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych - sonda uliczna przed wyborami 1947 roku; - przemówienie Józefa Cyrankiewicza.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; uczestnik premier PRL, przewodniczący Rady Państwa - Józef Cyrankiewicz [nagranie archiwalne].