Audycja Polskiego Radia z 10.11.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat zjednoczenia ruchu robotniczego, ludowego i młodzieżowego w Polsce po II wojnie światowej:
- dążenie komunistów do jednopartyjności,
- konferencja partii komunistycznych i robotniczych państw Europy Środkowo-Wschodniej we wrześniu 1947 roku w Szklarskiej Porębie,
- powstanie Kominformu 27 września 1947,
- PPR łączy się z Polską Partią Socjalistyczną, powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 1948,
- zjednoczenie ruchu młodzieżowego w Polsce i powstanie Związku Młodzieży Polskiej,
- zjednoczenie stronnictw chłopskich.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - przemówienie z Kongresu Zjednoczeniowego PPR i PPS, grudzień 1948; - przemówienie z Kongresu Zjednoczeniowego Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego, listopad 1949.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler.