Audycja Polskiego Radia z 12.11.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat porozumienia państwa z Kościołem w roku 1950:
- komunistyczna taktyka „salami” polegająca na stopniowym eliminowaniu przedstawicieli partii demokratycznych,
- poprawne stosunki państwa z Kościołem zaraz po zakończeniu wojny,
- nowy prymas Polski Stefan Wyszyński wybrany w 1948 roku.
- kampania antykościelna na początku roku 1949,
- księża, którzy aktywnie uczestniczą w działaniach państwa,
- warunki porozumienia między rządem a Episkopatem podpisanego w kwietniu 1950 roku.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - przemówienie Józefa Cyrankiewicza; - przemówienie sejmowe na temat reformy rolnej; - propagandowa wypowiedź księdza na temat porozumienia państwa z Kościołem.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; uczestnik premier PRL, przewodniczący Rady Państwa - Józef Cyrankiewicz [nagranie archiwalne].