Audycja Polskiego Radia z 14.11.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat kolektywizacji polskiej wsi:
- konsekwencje powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
- powody kolektywizacji rolnictwa w Polsce,
- przebieg kolektywizacji na wzór radziecki,
- opór wsi przeciwko kolektywizacji,
- założenia planu 6-letniego 1950-1955 i udział w nim młodzieży wiejskiej,
- pogorszenie stopy życiowej Polaków w czasie planu 6-letniego.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - wypowiedź rolnika temat kolektywizacji wsi; - przemówienie na temat kolektywizacji wsi; - obrady Sejmu na temat planu 6-letniego.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler.