Audycja Polskiego Radia z 18.11.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat kultury czasów socrealizmu w Polsce, 1949-1956:
- specyfika realizmu socjalistycznego w nauce i kulturze w latach 1949-1956,
- nauki zakazane w Polsce,
- praca jako jedyny słuszny temat sztuki,
- jednowymiarowość dzieł socrealistycznych,
- czystka na uniwersytetach,
- dzieła sztuki socrealistycznej w Warszawie.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - wypowiedź propagandowa na temat najdzielniejszych przodowników pracy; - poemat „Wisła”, Władysław Broniewski.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; wykonawca, poeta - Władysław Broniewski [nagranie archiwalne].