Audycja Polskiego Radia z 26.11.2004, Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat sytuacji gospodarczej w Polsce i powrotu ludności ze Wschodu w 1956 roku:
- waga kwestii ekonomicznych w 1956 roku,
- wzrost stopy życiowej Polaków,
- nowe towary i pierwszy krok w stronę społeczeństwa konsumpcyjnego,
- ograniczenie inwestycji w przemyśle ciężkim,
- porozumiecie Polski i ZSRR w sprawie powrotu 224 tysięcy osób.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - przemówienie Józefa Cyrankiewicza.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; uczestnik - premier PRL, przewodniczący Rady Państwa - Józef Cyrankiewicz [nagranie archiwalne].