Audycja Polskiego Radia z 30.11.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat kultury masowej w Polsce lat 60. XX wieku:
- niebywały rozwój polskiej telewizji,
- rozwój popularnej kultury masowej: płyty winylowe z Zachodu i big beat,
- koncerty znanych artystów, którzy odwiedzali Polskę,
- rewolucja w modzie i kolorowe stroje młodego pokolenia,
- kulturotwórcza i edukacyjna rola telewizji,
- autorytet społeczny Polskiego Radia,
- słynny List 34 z 14 marca 1964 roku i represje wobec jego sygnatariuszy.
Audycja ilustrowana fragmentami muzyki oraz fragmentem nagrania Kabaretu Starszych Panów. 

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler.