Audycja Polskiego Radia z 07.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat legendy dynastii Piastów:
- legenda dynastyczna jako źródło do pradziejów ziem polskich,
- przekaz Galla Anonima z początku XII wieku.
- legendarni potomkowie Mieszka - Chościsko, Piast, Siemowit, Lestek, Siemomysł,
- opis postrzyżyn syna Piasta i wydanej przez niego uczty,
- sakralizacja dynastii Piastów,
- powiązanie rodu Piastów z ziemią gnieźnieńską,
- znaczenie posiadania własnej legendy dynastycznej przez Piastów.