Audycja Polskiego Radia z 15.12.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat jawnej opozycji w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 70. XX wieku:
- okoliczności powstania jawnej opozycji politycznej,
- wybitni działacze opozycyjni,
- metody rozprawiania się władzy z uczestnikami protestów w Radomiu i Ursusie,
- pomoc udzielana robotnikom przez przedstawicieli opozycji,
- powstanie we wrześniu 1976 roku Komitetu Obrony Robotników,
- stosunek władzy państwowej do opozycjonistów z KOR-u,
- powołanie w marcu 1977 roku Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela,
- powstanie Ruchu Młodej Polski oraz Konfederacji Polski Niepodległej,
- czasopisma wydawane w drugim obiegu,
- powstanie w Katowicach i w Gdańsku w 1978 roku Wolnych Związków Zawodowych,
- liczba ludzi zaangażowanych w działalność opozycyjną w latach 70. XX wieku.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - przemówienie Edwarda Gierka.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; uczestnik - pierwszy sekretarz KC PZPR - Edward Gierek [nagranie archiwalne].