Audycja Polskiego Radia z 27.02.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat koronacji Władysława Łokietka:
- początki panowania Władysława Łokietka po śmierci Wacława III,
- zasięg kontrolowanego terytorium,
- śmierć Henryka Głogowskiego w 1309 roku,
- ofensywa Marchii brandenburskiej na Pomorze Gdańskie, reakcja Zakonu Krzyżackiego,
- bunt mieszczaństwa krakowskiego przy wsparciu biskupa Jana Muskaty,
- opanowanie Wielkopolski przez Władysława Łokietka w 1314 roku,
- wiec w Sulejowie w 1318 roku, wniosek do papieża o koronę dla Władysława Łokietka,
- koronacja w Krakowie 20 stycznia 1320 roku.