Audycja Polskiego Radia z 22.12.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat „karnawału Solidarności”:
- ożywienie życia społecznego podczas 16-miesięcznego trwania „Solidarności”,
- przebudzenie w PZPR,
- powołanie struktur poziomych w PZPR w sierpniu 1980 roku,
- przebieg IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR w lipcu1981 roku,
- I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” we wrześniu i październiku 1981 roku,
- wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - wypowiedź delegata PZPR, 1981; - wypowiedź Lecha Wałęsy podczas I Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 1981;- wypowiedź Wojciecha Jaruzelskiego na temat wprowadzenia stanu wojennego, 1981.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; uczestnicy: działacz opozycji w PRL - Lech Wałęsa [nagranie archiwalne], szef Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - Wojciech Jaruzelski [nagranie archiwalne].