Audycja Polskiego Radia z 23.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego i jego przebiegu:
- przygotowanie stanu wojennego od sierpnia 1980 roku,
- ewakuacja pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na początku listopada 1981 roku,
- wybór terminu wprowadzenia stanu wojennego,
- działania towarzyszące wprowadzeniu stanu wojennego,
- skala osób internowanych,
- pacyfikacja strajkujących robotników,
- postawa Polaków podczas stanu wojennego.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - wypowiedź Wojciecha Jaruzelskiego na temat wprowadzenia stanu wojennego, 1981;- komunikat na temat postanowień Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, 1981.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; szef Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - Wojciech Jaruzelski [nagranie archiwalne].