Audycja Polskiego Radia z 24.12.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat funkcjonowania „Solidarności” w okresie stanu wojennego:
- sprawna pacyfikacja oporu społecznego przeprowadzona przez organizatorów stanu wojennego,
- wprowadzenie przez Stany Zjednoczone sankcji ekonomicznych,
- znaczenie hasła „Zima wasza, wiosna nasza”,
- protesty i demonstracje zorganizowane przez „Solidarność” w maju 1982 roku,
- działalność podziemnego radia „Solidarność”,
- funkcjonowanie drugiego obiegu wydawniczego,
- wydawanie od lutego 1982 roku „Tygodnika Mazowsze",
- akcja pomocy charytatywnej dla internowanych i aresztowanych działaczy związkowych,
- działalność Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej,
- uliczne manifestacje podczas obchodów drugiej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych,
- wprowadzenie przez sejm ustawy o związkach zawodowych,
- uhonorowanie Lecha Wałęsy w 1983 roku Pokojową Nagrodą Nobla.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - wypowiedź Wojciecha Jaruzelskiego na temat przyczyn wprowadzenia stanu wojennego, 1981; - wypowiedź Czesława Kiszczaka oceniającego przebieg obchodów 2. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, 1982;- Danuta Wałęsa odczytuje podziękowanie Lecha Wałęsy z okazji przyznania mu Pokojowej Nagrody Nobla, 1983.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler;  uczestnicy: minister spraw wewnętrznych - Czesław Kiszczak [nagranie archiwalne]; szef Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - Wojciech Jaruzelski [nagranie archiwalne]; żona Lecha Wałęsy - Danuta Wałęsa [nagranie archiwalne].