Audycja Polskiego Radia z 28.02.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat panowania Władysława Łokietka:
- sytuacja po koronacji Władysława Łokietka w Krakowie 20 stycznia 1320 roku,
- rywalizacja z Janem Luksemburskim,
- proces z Zakonem Krzyżackim po zajęciu Ziemi Dobrzyńskiej i Pomorza Gdańskiego,
- sojusz z księciem litewskim Giedyminem,
- walka z sojuszem luksembursko-krzyżackim od 1329 roku,
- zwycięstwo pod Płowcami we wrześniu 1331 roku.