Audycja Polskiego Radia z 03.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat początków panowania Kazimierza Wielkiego:
- władztwo Kazimierza Wielkiego w momencie wstąpienia na tron w 1333 roku,
- sojusz z Brandenburgią,
- negocjacje na arenie międzynarodowej,
- układy w Wyszehradzie w listopadzie 1335 roku zawarte z Krzyżakami i Janem Luksemburskim,
- ustabilizowanie sytuacji międzynarodowej.