Audycja Polskiego Radia z 04.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat polityki węgierskiej Kazimierza Wielkiego:
- aktywna polityka węgierska Kazimierza Wielkiego,
- zjazdy w Wyszehradzie w 1335 i 1339 roku,
- wyprawy na Ruś Halicką w 1340 roku,
- sytuacja po śmierci króla Węgier Karola Roberta w 1342 roku,
- gwarancja sukcesji Andegawenów na tronie polskim w 1350 roku w przypadku bezdzietnej śmierci Karola Wielkiego.