Audycja Polskiego Radia z 05.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat rywalizacji Kazimierza Wielkiego z Zygmuntem Luksemburskim:
- gra Kazimierza Wielkiego z Luksemburgami o Śląsk,
- zrzeczenie się pretensji Kazimierza Wielkiego do Śląska i Mazowsza na zjeździe w Wyszehradzie w 1335 roku,
- sojusz z Luksemburgami zawarty w 1341 roku,
- zajęcie Wschowa w 1343 roku,
- sojusz z Brandenburgią,
- inkorporacja Śląska do Czech w 1348 roku, pokój w Namysłowie.