Audycja Polskiego Radia z 06.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat genezy sporu Kazimierza Wielkiego z Krzyżakami:
- spór z Krzyżakami prowadzony równolegle z rywalizacją z Luksemburgami,
- potwierdzenie przez Jana Luksemburskiego przynależności Pomorza Gdańskiego do Zakonu Krzyżackiego w 1337 roku, 
- drugi sąd papieski w Warszawie w 1339 roku rozsądzający spór polski z Zakonem Krzyżackim,
- mediacje w Kaliszu w 1343 roku.