Audycja Polskiego Radia z 07.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat polityki zagranicznej Kazimierza Wielkiego:
- negocjacje w Wiedniu na początku lat pięćdziesiątych XIV wieku,
- cesarskie aspiracje Luksemburgów, plany polityczne Andegawenów i Karola Wielkiego,
- izolacja polityczna Zakonu Krzyżackiego,
- sojusz Kazimierza Wielkiego z Litwą pod hasłem misji chrystianizacyjnej,
- zjazd monarchów w Krakowie w 1363 roku, legenda o uczcie u Wierzynka.