Audycja Polskiego Radia z 10.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat polityki wewnętrznej i statutów Kazimierza Wielkiego:
- publikacja Statutów Wielkopolskich w połowie lat pięćdziesiątych XIV wieku,
- tendencja do unifikacji systemów prawnych,
- ustalenie Statutu Wiślickiego dla Małopolski,
- kompilacja Statutów Kazimierza Wielkopolskiego,
- pozycja włościan i mieszczan w społeczeństwie,
- powstanie sądu sześciu miast Małopolski.