Audycja Polskiego Radia z 12.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat zasadności przydomku Wielki Kazimierza III:
- przydomek Wielki Kazimierza III,
- bilans rządów,
- wprowadzenie Polski na arenę międzynarodowej polityki, 
- ustabilizowanie władzy i granic państwowych,
- program inwestycyjny, budowa sieci murów miejskich,
- prace nad ujednoliceniem prawa,
- zdobycze terytorialne, powiększenie dochodów skarbu państwa,
- sojusz z Andegawenami.

Wykonawca, historyk - Wojciech Fałkowski.