Audycja Polskiego Radia z 13.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat powstania Akademii Krakowskiej:
- fundacja akademii w Krakowie w 1364 roku,
- rola uniwersytetów w Średniowieczu,
- znaczenie scholarów w średniowiecznym społeczeństwie,
- europejskie uczelnie w połowie XIV wieku,
- przyczyny założenia uczelni przez Kazimierza Wielkiego,
- pierwsze lata uczelni,
- upadek akademii po śmierci Kazimierza Wielkiego, odnowienie uniwersytetu w 1400 roku.