Audycja Polskiego Radia z 14.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat stanów w średniowiecznej Polsce:
- formowanie się społeczeństwa stanowego w połowie XIV wieku,
- definicja stanu,
- formowanie się stanu mieszczańskiego od momentu lokowania miast na prawie niemieckim,
- opieka nad stanem kmieciów roztoczona przez Kazimierza Wielkiego,
- gwarancja praw szlachty i duchowieństwa zawarta w przywilejach.