Audycja Polskiego Radia z 17.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat czasów Ludwika Węgierskiego:
- śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 roku,
- dwukrotne uroczystości pogrzebowe,
- koronacja króla Ludwika Węgierskiego w Krakowie,
- regencja matki Elżbiety Łokietkówny,
- konflikty wewnątrz Królestwa Polskiego,
- przywilej w Koszycach wydany w 1374 roku,
- śmierć Ludwika Węgierskiego w 1382 roku.