Audycja Polskiego Radia z 19.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat króla Polski Jadwigi Andegaweńskiej:
- decyzja o objęciu tronu królewskiego przez Jadwigę Andegaweńską, 
- zjazd w Radomsku w marcu 1384 roku, organizacja komisarycznego zarządu prowincji,
- odwlekanie przyjazdu dziesięcioletniej Jadwigi do Krakowa,
- koronacja Jadwigi na króla Polski 16 października 1384 roku,
- dominująca rola możnych małopolskich,
- kwestia wyboru męża dla małoletniej Jadwigi.