Audycja Polskiego z 20.03.2003. Radia z Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat genezy unii z Litwą:
- przyczyny podpisania paktu z władcą Litwy Władysławem w 1385 roku w Krewie,
- zagrożenie ze strony Zakonu Krzyżackiego,
- atrakcyjność kierunku południowo-wschodniego,
- przyjęcie chrztu w obrządku rzymskim przez króla Litwy Władysława Jagiełłę,
- zerwanie zaręczyn Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem,
- uwolnienie polskich jeńców przetrzymywanych na Litwie,
- kontrowersje wokół słowa applicare użytego w akcie unii,
- przyjazd Władysława Jagiełły do Krakowa w lutym 1386 roku.