Audycja Polskiego Radia z 21.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat początków panowania Władysława Jagiełły:
- status Władysława Jagiełły na tronie polskim,
- reakcja nastoletniej Jadwigi na ślub ze znacznie staszrym litewskim władcą,
- przejęcie przez Władysława rzeczywistej władzy w Polsce,
- częste nieobecności Władysława Jagiełły w Krakowie,
- powierzanie wysokich litewskich urzędów Polakom,
- opozycja ze strony innych Giedyminowiczów,
- reakcje Europy na chrzest Władysława Jagiełły,
- propaganda ze strony Zakonu Krzyżackiego,
- przywilej piotrowski z 1388 roku.