Audycja Polskiego Radia z 26.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat bitwy pod Grunwaldem:
- strategiczne cele Zakonu Krzyżackiego na początku XV wieku,
- kryzys ideowy państwa krzyżackiego po chrystianizacji Litwy,
- charakterystyka organizacji państwa krzyżackiego,
- wybuch antykrzyżackiego powstania na Żmudzi w 1409 roku,
- wielka wyprawa na północ wojska polskiego w czerwcu 1410 roku,
- zwycięstwo z Zakonem Krzyżackim pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku,
- przebieg starcia, legenda triumfu polsko-litewskiego.