Audycja Polskiego Radia z 27.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat wydarzeń po bitwie pod Grunwaldem:
- skutki zwycięstwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku, 
- sprawa wstrzymania decydującego uderzenia na Państwo Krzyżackiego,
- dotarcie armii polskiej do Malborka po 10 dniach od zwycięstwa pod Grunwaldem,
- nieudane oblężenie Malborka,
- polskie zwycięstwo pod Koronowem,
- Pokój Toruński zawarty w lutym 1411 roku,
- równoległy rozejm z Zygmuntem Luksemburskimm
- czy zwycięstwo pod Grunwaldem można było lepiej wyzyskać.