Audycja Polskiego Radia z 28.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat mocarstwowej roli Polski po zwycięstwie pod Grunwaldem:
- pozycja Polski w Europie po bitwie pod Grunwaldem i Pokoju Toruńskim w lutym 1411 roku,
- wojna jako narzędzie polskiej polityki zagranicznej,
- zjazd w Lubowli w 1411 roku, wieczyste przymierze z królem Węgier Zygmuntem Luksemburskim,
- proces z Zakonem Krzyżackim w Budzie w 1414 roku,
- wojna głodowa z Zakonem Krzyżackim,
- sojusz Polski z Erykiem Pomorskim,
- ponowny sojusz Luksemburgów z Krzyżakami,
- kolejne wojny z Zakonem Krzyżackim,
- traktat nad jeziorem Mełno zawarty w 1422 roku.