Audycja Polskiego Radia z 31.03.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat unii w Horodle:
- nowa unia polsko-litewska zawarta w Horodle nad Bugiem w październiku 1413 roku,
- ponowne użycie w akcie unii terminu „applicare”,
- postanowienia unii,
- ujednolicenie praw i przywilejów szlacheckich,
- adopcja herbowa rodów bojarskich przez rody polskie,
- włączenie Litwy do Polski, samodzielność księcia Witolda,
- wizerunek króla Władysława Jagiełły jako stratega politycznego,
- formowanie się ustroju Rzeczpospolitej.