Audycja Polskiego Radia z 03.04.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat roli i statusu Kościoła w Polsce i krajach ościennych:
- wielka schizma Kościoła zachodniego,
- prymat soboru nad papieżem,
- sobory w Pizie w 1409 roku, w Konstancji w 1415 roku i Bazylei w 1431 roku,
- unia florencka w 1439 roku kończący rozłam między kościołem wschodnim i zachodnim,
- organizacja kościelna Litwy, Żmudzi i Rusi,
- ustanowienie instytucji prymasa Polski, objęcie tej funkcji przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąbę.