Audycja Polskiego Radia z 04.04.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat sytuacji na Litwie po śmierci Witolda:
- rozgrywki wewnątrz rodu Giedyminowiczów pomiędzy Władysławem, Witoldem i Świdrygiełłą,
-charakterystyka decyzji podejmowanych przez księcia Witolda,
- propozycja korony królewskiej dla Witolda zaproponowana przez Zygmunta Luksemburskiego,
- zjazd w Łucku w 1429 roku,
- sytuacja po śmierci Witolda w 1430 roku,
- objęcie funkcji księcia Litwy przez Świdrygiełłę, reakcja możnych podolskich,
- usunięcie Świdrygiełły z Wilna w 1432 roku,
- unia w Grodnie w 1432 roku, faktyczny podział Litwy pomiędzy Świdrygiełłę i Zygmunta Kiejstutowicza.