Audycja Polskiego Radia z 08.04.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat przywilejów szlacheckich:
- charakterystyka przywilejów szlacheckich,
- przywilej w Piotrkowie wydany w 1388 roku przez obejmującego tron polski Władysława Jagiełłę,
- przywilej czerwiński z 1422 roku,
- statusu warckie wydane rok później,
- przywilej jedleński z 1430 roku, potwierdzony trzy lata później w Krakowie,
- sformułowanie podstaw ustrojowych monarchii jagiellońskiej.