Audycja Polskiego Radia z 10.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat roli św. Wojciecha w umocnieniu państwa za panowania Bolesława Chrobrego:
- potrzeba posiadania spoiwa ideowego państwa,
- postać pochodzącego z Libic, z rodu Sławnikowiców, św. Wojciecha - Adalberta,
- objęcie biskupstwa praskiego w 983 roku, konflikt z wiernymi, 
- wyjazd do Rzymu w 988 roku,
- powrót do Pragi i kolejna ucieczka z kraju,
- wyjazd na misję chrystianizacyjną przez Gniezno do Prus,
- zamordowanie św. Wojciecha 23 kwietnia 997 roku w świętym gaju Prusów,
- wykupienie ciała przez Bolesława Chrobrego,
- kult męczennika i świętego w Gnieźnie,
- wzmocnienie prestiżu władcy i państwa poprzez kult św. Wojciecha.